بیوگرافی مختصری از پروفسور Jianfei

پروفسور علم مهندسی کامپیوتر از دانشگاه فنی نانیانگ (Nanyang)، به عنوان رئیس بخش علوم داده و هوش مصنوعی این دانشگاه مشغول فعالیت است.

پروفسور Jianfei Cai پیش از آن ،یک استاد کامل، معاون مرکز تحقیقات علوم و هوش مصنوعی (DSAIR) ، رئیس بخش محاسبات بصری و تعاملی و رئیس بخش ارتباطات رایانه ای در دانشگاه فنی Nanyang (NTU) بود.

تصویری از پروفسور jianfei